Uitkomst poll zelfstandige werkzaamheden masterpsycholoog

07-01-2020

In de vorige nieuwsbrief vroeg de NVGzP via een poll over ervaringen van leden bij het zelfstandig inzetten van masterpsychologen bij (onderdelen van) de behandeling van patiënten. Ondanks de vakantieperiode heeft dit 120 reacties opgeleverd.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan (zie tabel 1) dat masterpsychologen niet zelfstandig (onderdelen van) behandeling aan patiënten uitvoert.  Bij ongeveer 30% van de respondenten gebeurt dit wel of gedeeltelijk.

Tabel 1. Uitkomst poll zelfstandige inzet masterpsychologen bij behandeling patiënten.

Opmerkingen
Verschillende respondenten hebben opmerkingen gemaakt bij hun antwoord. Diverse respondenten geven aan dat hun masterpsychologen opleidelingen zijn om gz-psycholoog te worden en zodoende als masterpsycholoog hun werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast geven respondenten aan die wel of gedeeltelijk masterpsychologen zelfstandig laten werken, dat dit altijd gebeurt onder een regiebehandelaar en er zodoende voldoende toezicht is op de kwaliteit van de algehele behandeling. Daarnaast wordt de arbeidskrapte aangekaart als reden om masterpsychologen zelfstandige werkzaamheden te laten uitvoeren.

De opmerkingen van respondenten die masterpsychologen niet of alleen onder supervisie behandelingen laten uitvoeren, hechten allen veel waarde aan de BIG-registratie en de minimale kwaliteit die dit geeft in de behandeling van patiënten. Een vaak gemaakte opmerking hierbij is dat masterpsychologen in de basis onvoldoende geschoold en ervaren zijn om patiënten binnen de GGZ (die vaak complexe problematiek hebben) zelfstandig te behandelen. Belangrijk om zodoende de supervisie en ondersteuning van deze masterpsychologen goed te regelen binnen de instelling/organisatie.