Uitkomst poll niet-gecontracteerde GGZ

28-11-2019

Er is opnieuw veel te doen over niet-gecontracteerde zorg. In het bestuurlijk akkoord GGZ 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het reduceren van niet-gecontracteerd werken. De NVGzP stelt zich op het standpunt dat zorgprofessionals geënthousiasmeerd dienen te worden om contracten te sluiten en niet om gestraft te worden.

Uit cijfers van Vektis blijkt het aandeel niet-gecontracteerde zorg van 4,4% in 2014 en 6,1% in 2016 gestegen is naar 6,9% in 2017. Dit wordt door Paul Blokhuis en zorgverzekeraars als ongewenst bestempeld.

Cijfers over het aandeel niet-gecontracteerde zorg, zijn hier te vinden.

Onderzoek Arteria Consulting
Op basis van deze cijfers heeft het ministerie van VWS opnieuw onderzoek laten doen door Arteria Consulting naar beweegredenen voor niet-gecontracteerd werken in de GGZ. Op basis van de bespreking van dit rapport met relevante partijen, is onder andere afgesproken dat de NVGzP een poll zou uitzetten onder haar achterban om (nogmaals) beweegredenen voor niet-gecontracteerd werken uit te vragen.

Het onderzoeksrapport van Arteria consulting is hier te vinden

Poll niet-gecontracteerd werken
De NVGzP heeft onder vrijgevestigde leden een poll uitgezet rond contractering. Ook professionals van andere, gerelateerde beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen zijn geattendeerd op de poll en hebben de gelegenheid gekregen te reageren op de poll.

In totaal hebben 329 professionals de poll ingevuld.
De uitkomsten van de poll zijn geanalyseerd en door de NVGzP vertaald naar een korte notitie. Deze notitie is hier te vinden.

Voortgang
Binnenkort zal de uitkomst van de poll meegenomen worden in de bespreking van partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Fijn dat er nu een objectieve databron is die beweegredenen benoemt voor professionals om te kiezen voor niet-gecontracteerd werken.

Ontwikkelingen rond dit onderwerp zullen vermeld worden op onze website.