Uitkomst bijeenkomst ‘GGZ: Opleiden voor de toekomst’

16-03-2018

Op 7 maart jongstleden was er een bijeenkomst bij het ministerie van VWS waarbij de beroepsverenigingen, een aantal hoofdopleiders, afgevaardigden van het capaciteitsorgaan, het convent hoogleraren klinische psychologie, FGzPt, MIND en nog vele anderen aanwezig waren.

Onderwerpen waren onder meer:

  • Een betere aansluiting in tijd en aantallen tussen de masterstudenten psychologie en de gz-opleidingen.
  • De hoeveelheid beschikbare en toegekende opleidingsplaatsen voor gz-psychologen.
  • De behoefte aan een eenduidig en helder beroepengebouw dat uit te leggen is aan cliënt en verwijzer.

VWS sloot de bijeenkomst af door een oproep aan alle deelnemers te doen om gezamenlijk te komen tot een verbeterde beroepenstructuur die niet te veel is doorgespecialiseerd en waarbij het belang van de ‘juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener’ centraal staat en niet deelbelangen van organisaties (‘stap over je eigen schaduw heen’) voorop staan.

De uitkomsten van deze bijeenkomst vind je hier en een praatplaat Toekomstige Vervolgopleidingen GGZ.

Reageren? Dat kan; op ons forum in het NVGzP-portal op de website.