Uitbreiding bestaande patiënteninformatie op Thuisarts.nl

22-02-2020

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) zijn een structurele samenwerking gestart. ‘Thuisarts.nl’ is de afgelopen jaren uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen en deze informatie wordt nu uitgebreid met informatie vanuit kwaliteitsstandaarden, die ontwikkeld zijn binnen Akwa GGZ.

De nieuwe zorgstandaarden van Akwa GGZ zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze informatie door te vertalen naar Thuisarts.nl hebben zowel de professional als de patiënt en diens naasten beschikking over dezelfde betrouwbare basisinformatie.

Door de samenwerking met Akwa GGZ wordt Thuisarts.nl een steeds completere informatiebron voor mensen met gezondheidsvragen. Met ruim 5 miljoen bezoeken per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie.

Ga hier naar de website van Thuisarts.nl.