Uit de ledenraad van 16 april

17-04-2019

Op dinsdagavond 16 april vergaderde de Ledenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling in Utrecht.

Onder voorzitterschap van Rudolf Ponds, werden over de volgende onderwerpen besloten:

  • Het jaarverslag van 2018 werd goedgekeurd.
  • Ook het financieel jaarverslag 2018 werd vastgesteld en er werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
  • De ledenraad stemde in met het rooster van aftreden van het bestuur.
  • Besloten werd een agendacommissie in te stellen die de ledenraadsvergaderingen voorbereidt.
  • De statuten en huishoudelijk reglement zullen worden herbeoordeeld.

Verder werd er gesproken over een apart lidmaatschap voor wetenschappers; aan de hand van een uitgewerkt plan, komt dit in de volgende ledenraadsvergadering terug. Ook werd de stand van zaken van de discussie over het beroepengebouw besproken.

Tot slot werd er uitgebreid gesproken over visie en standpunt Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ten aanzien van een advies over regulering van beroepen in de zorg, waar recent een veldraadpleging over heeft plaatsgevonden.

De ledenraad bestaat uit 24 leden; klik hier voor een overzicht van de ledenraadsleden.

De vastgestelde notulen van 1 november 2018 vind je bij ´documenten´ op het portal.