Uit de commissie Jeugd

28-06-2018

Het blijft ingewikkeld, de jeugd. Niet alleen de cliënten zelf en hun gezinnen, maar ook de Transformatie Jeugdhulp, waar we nog steeds mee bezig zijn. De doelen zijn helder, daar gaat het niet om. Het venijn zit in de uitvoering. Niet alleen de contractvoorwaarden verschillen per inkoopregio, ook de werktoedeling kan in je buurgemeente zomaar heel anders geregeld zijn. Daar hebben wij, gz-psychologen in de Jeugd, last van. En niet alleen wij. Ook onze cliënten lopen risico.

We proberen allemaal op onze eigen manier daar wat aan te doen. Ook in de commissie Jeugd van de NVGzP zoeken we naar oplossingen. Vanwege de complexiteit van de jeugdhulp en de diversiteit aan problemen en belangen, is dat een vrij moeizaam en langdurig proces. Via de commissie Jeugd van P3NL hebben we bijgedragen aan een sterk stuk dat aangeeft waar we voor staan: de position paper ‘Samen goed Jeugdhulp bieden’. Daarmee hopen we de collega’s in het veld al een steun in de rug te geven. Verder willen we ook onze stem daar laten horen waar de besluiten genomen worden: in de sociale teams, in de instellingen, bij de inkopers, de financiers en de bestuurders. Dat zijn er veel, maar ook wij zijn met velen.

De noodkreten die we horen en voelen hebben we op een rijtje gezet, op ons forum in het NVGzP-portal. Maar nu? Waar gaan we ze roepen? We hopen de gedragswetenschappers in het veld te steunen met een visie (position paper) en met de  suggesties die bij de noodkreten horen. Nu is de vraag aan hen: waar gaan we verder heen? Natuurlijk is het al heel goed om een eenduidig geluid te laten horen aan je collega’s en je inkoopregio, doe dat ook vooral! En help ons om het nog breder en hoger te trekken, door via het forum je ideeën te delen en gesprekspartners te suggereren. Ook zouden we graag willen horen over welke zaken jij een uitspraak/standpunt van de NVGzP wilt horen.

Estelle Vogels
voorzitter commissie Jeugd