Tweejaarsregel bij herregistratie BIG-register vervalt per 1 januari 2023

02-03-2022

Minister Kuipers kondigt aan dat de tweejaarswerkonderbrekingseis, oftewel de tweejaarsregel bij herregistratie in het BIG-register, per 1 januari 2023 vervalt. ‘Na drie jaar is de kogel eindelijk door de kerk’, stelt de KNMG in een online nieuwsbericht.

De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts. Het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ) vraagt al langer aandacht voor de beperkingen van de tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek, samen met andere artikel-3-beroepsorganisaties,  gesteund omdat artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel kwamen.

Lees het artikel op de website van het KNMG