Tweede Kamer vragen over uitbuiting beginnende psychologen

07-01-2016

De SP heeft Kamervragen gesteld over de werksituatie van beginnende psychologen. Aanleiding is de uitzending van De Monitor, afgelopen zondag, waaruit bleek dat beginnende psychologen in de ggz vaak alleen een onkostenvergoeding krijgen voor hun werk. 

Eind vorig jaar hield De Monitor een enquête onder psychologen over onbetaalde werken via zogenaamde werkervaringsplekken. De resultaten werden gepresenteerd in de uitzending van afgelopen zondag. Van de duizend personen die reageerden op de enquête had 29 procent ooit een werkervaringsplek gehad. Driekwart van hen voelde zich gedwongen zo’n plek te accepteren, wegens gebrek aan betaalde functies voor starters. Hoewel hun werk vergelijkbaar is met dat van betaalde medewerkers, ontvangen ze slechts een onkostenvergoeding, of zelfs dat niet: 14% kreeg helemaal geen vergoeding, 26% alleen reiskostenvergoeding.

Naar aanleiding van de uitzending heeft Paul Ulenbelt van de SP Kamervragen  gesteld aan minister Asscher van Sociale Zaken. Ulenbelt (zelf ook psycholoog) vraagt onder andere of hier geen sprake is van een arbeidsrelatie, waarbij loon verschuldigd is. Ook vraagt hij de minister om de Inspectie onderzoek te laten doen naar de situatie.

De minister heeft in een reactie op de uitzending al laten weten dit voorjaar met een plan van aanpak te komen. NIP en NVO zijn van mening dat er voorwaarden gesteld zouden moeten worden aan werkervaringsplaatsen. GGZ Nederland daarentegen vindt het juist positief dat instellingen nog werkervaringsplaatsen aanbieden, ondanks de transities en bezuinigingen. Wel pleit GGZ Nederland voor een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen.