Tweede Kamer kritisch over voortgang verbeteringen GGZ

30-01-2020

Staatssecretaris Blokhuis had gisteren veel uit te leggen aan de kamerleden tijdens het Algemeen Overleg GGZ. Veel fracties waren kritisch over de snelheid in de realisatie van de gewenste verbeteringen in de GGZ. Het debat spitste zich toe op wachtlijsten (voor mensen met complexe problematiek), doorzettingsmacht, marktwerking en de gevolgen daarvan en perverse prikkels in dbc-systematiek.

De staatssecretaris benoemde verschillende voornemens om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren:

  • Beschikbaarheidsfinanciering voldoende capaciteit complexe zorg (op basis van plan zorgaanbieders en zorgverzekeraars)
  • Protocol overdracht patiënten bij sluiting (specialistisch) behandelaanbod
  • Tussentijdse evaluatie afbouw klinische bedden (in relatie tot opbouw ambulant aanbod)
  • Visiedocument toekomst zorglandschap GGZ
  • Versterken landelijke hulplijn complexe zorgvragen

Staatssecretaris Blokhuis zegde de kamerleden toe binnen een aantal weken met een uitgewerkt plan te komen van zijn voorstellen om voldoende capaciteit te regelen voor mensen met complexe problematiek. Er komt einde eerste kwartaal 2020 een tussenstand van realisatie doelen Bestuurlijk akkoord GGZ en in het najaar van 2020 komt er een toekomstvisie op de (organisatie van de) GGZ.

Naast deze punten deed de staatssecretaris nog toezeggingen rond het financieren van een pilot van Erkenning Verworven Competenties (EVC) voor de opleiding tot gz-psycholoog. De staatssecretaris stemde (nog) niet in met de wens het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen structureel te verhogen. Wel zegde hij toe dit bespreken met het capaciteitsorgaan. Verder gaf hij aan het belangrijk te vinden dat psychiaters en andere belanghebbenden meer zeggenschap krijgen over beleidsontwikkelingen binnen GGZ-instellingen.

Veel kamerleden waren er niet gerust op dat de voorgenomen plannen van de staatssecretaris (op korte termijn) zouden leiden tot noodzakelijke verbeteringen. Zij gaven aan diverse moties voor te bereiden op dit punt.

De NVGzP is benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en neemt uitkomsten van het debat mee om in verdere lobby en beleidsontwikkeling haar doelen na te streven. Wij houden jou hiervan op de hoogte.