Twee nieuwe kwaliteitsstandaarden; geef je mening!

07-06-2022

Akwa GGZ vraagt of je vóór 24 juni laat weten wat jij belangrijk vindt bij de opzet van twee nieuwe generieke modules in de kwaliteitsstandaarden. Het gaat om de Generieke Module Leefstijl en om de Generieke Module Somatische screening.

In de GGZ zijn kwaliteitsstandaarden ontwikkeld door patiënten, naasten en professionals. Er is een goede set aan kwaliteitsstandaarden, echter kwam vanuit het veld de vraag voor de ontwikkeling van ​deze twee aanvullende generieke modules.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van beide generieke modules inventariseert Akwa GGZ graag welke knelpunten er zijn rondom leefstijl en somatische screening. Waar moeten we op letten, wie is de doelgroep, wat mogen we niet vergeten etc. Deze knelpunten ne​emt Akwa GGZ mee in het formuleren van de scope van de generieke modules.

Geef je mening en vul de enquête in!