Tussentijdse raming Capaciteitsorgaan

17-01-2020

Als gevolg van de opname van kwaliteitsstandaarden in het register van het Zorginstituut hebben de Hoofdlijnenakkoord-partijen (HLA) succesvol gelobbyd bij het Capaciteitsorgaan voor een tussentijdse raming voor de beroepen geestelijke gezondheid.

Aanleiding
Aanleiding hiervoor was de grote onbalans tussen behoefte en toekenning van opleidingsplaatsen. De grote behoefte is onder andere toe te schrijven aan de eisen die gelden voor de kwaliteitsstandaarden zoals die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister en de module psychiatrie.

Ten tijde van de raming kon het Capaciteitsorgaan hier nog geen rekening mee houden, omdat ze nog geen zicht hadden op de implementatie.

Inhoud tussentijds capaciteitsplan
Het Capaciteitsorgaan zal de tussentijdse raming allen doen op de parameter ‘sociaal-culturele ontwikkelingen’. Alleen deze kan wijzigen door genoemde oorzaken. Alle andere parameterwaarden worden niet geactualiseerd in het tussentijdse rapport.

Oplevering
Het Capaciteitsorgaan streeft ernaar  de tussentijdse raming in het 2e kwartaal 2020 op te leveren. De reguliere raming wordt eind 2021 opgeleverd.

Jouw input gewenst!
Het Capaciteitsorgaan organiseert voor de raming één of meerdere Delphi-sessies, waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. Deze sessies worden in januari of februari 2020 georganiseerd. Een uitnodiging voor deze sessies zal geplaatst worden op de website van de NVGzP (en op de sites van de andere HLA-partijen).

De brief van het Capaciteitsorgaan kun je hier lezen.