Tussenstand wachttijden

15-05-2018In juli 2017 is afgesproken de wachttijden in de GGZ terug te brengen tot de Treeknorm. De streefdatum daarvoor is 1 juli 2018. Met de inzet van onder meer KPMG, werken zorgverleners, zorgverzekeraars en natuurlijk hun verenigingen samen aan oplossingen voor de groeiende wachtlijsten.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft bijvoorbeeld aan dat er in de loop van 2017 nog extra zorg gecontracteerd is, verschillende zorgaanbieders hebben gewerkt aan manieren om cliënten te ondersteunen gedurende de wachttijd, wachtlijstpublicatie is verplicht gesteld en de NZa ziet strenger toe op wachtlijstbemiddeling. Ondanks deze en nog veel meer maatregelen, lijkt het niet haalbaar om de wachttijden vóór 1 juli substantieel te verkorten.  De voortgangsrapportages die de afgelopen maanden hierover verschenen zijn kun je hier vinden.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft aangegeven in juli een volgende rapportage beschikbaar te stellen, waarbij ook vervolgstappen aan de orde zullen komen. Lees hier zijn brief aan de vaste kamercommissie VWS.