Tuchtzaak – verbreken behandelrelatie

28-06-2022

 

In de hieronder beschreven tucht rechtzaak wordt duidelijk dat ook de gz-psycholoog een behandelrelatie kan verbreken, mits de redenen daarvoor voldoende gewichtig zijn.

Klaagster is behandeld door een behandelteam, waarbij de gz-psycholoog als regiebehandelaar betrokken was. Zij klaagt over de manier waarop de behandelingsovereenkomst met haar is beëindigd. Een dag na het beëindigen van de behandelingsovereenkomst heeft klaagster geprobeerd de gz-psycholoog op zijn werk op te zoeken, terwijl zij een mes bij zich had en tegenover derden doodsbedreigingen aan zijn adres heeft geuit.

Volgens artikel 7:460 Burgerlijk Wetboek (BW) kan een hulpverlener de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, behalve als daarvoor gewichtige redenen zijn. Het college is van oordeel dat de door de gz-psycholoog aangevoerde redenen voldoende gewichtig waren om de behandelingsovereenkomst met klaagster te beëindigen. De klacht wordt kennelijk ongegegrond.

Lees de hele uitspraak >>