Trots, kritisch en slagvaardig 2020 gestart!

08-01-2020

 

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen, maken we ons sinds 2012 samen sterk om het vak goed neer te zetten. Daarbij is het belangrijk om steeds naar onze leden te luisteren en daarbij ook kritisch naar onszelf te kijken. Alleen dan kunnen wij als vereniging voor jou van meerwaarde zijn en onszelf ontwikkelen!

Nieuwe huisstijl
Om met de tijd en de behoeften van onze leden mee te gaan, zijn wij vorig jaar gestart met onszelf nog eens kritisch te bekijken op alle fronten. Het resultaat van dit project is dat we een nieuwe huisstijl met bijpassende nieuwe website hebben en nog duidelijker gaan maken wie de NVGzP is.

Toegankelijk en verbindend
Vol overgave staan wij ook in 2020 op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van jouw vakkennis, het versterken van de positie of het toegankelijker maken van het beroep. We zijn kritisch op ons eigen vak, op elkaar, maar ook op degene die de beslissingen maken. We nemen het voortouw, initiëren overleggen, maken plannen, procedures en bezwaren. Helder en met duidelijke focus. En daar zijn we trots op!