Trimbos start project Doorbraak ROM – deelnemers gezocht

22-08-2014

Het Trimbos-instituut start in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het NIP en GGZ Nederland het project Doorbraak ROM (Routine Outcome Measurement). Voor dit project worden nog deelnemers gezocht. Deelname staat open voor samenwerkingsverbanden van vrijgevestigden en teams uit instellingen. Sluitdatum aanmelding: 1 september

In het project staan de oorspronkelijke doelstellingen van ROM centraal:

  1.  ROM als hulpmiddel voor cliënten en hulpverleners, als extra informatiebron bij het nemen van beslissingen tijdens de behandeling;
  2. ROM als bron van informatie voor teams en organisaties over de effecten van de door hen geleverde zorg en de mogelijkheden voor verbetering van de zorgprocessen.

Er worden  twee Doorbraaknetwerken gestart, die elk open staan voor 15-20 teams.

  • Doorbraaknetwerk Shared Decision Making (SDM), open voor teams of samenwerkingsverbanden die ROM willen gebruiken in de dialoog tussen de individuele cliënt en de behandelaar, als vast onderdeel van de behandeling.
  • Doorbraaknetwerk Leren van ROM, open voor teams of samenwerkingsverbanden die een impuls willen geven aan hun kwaliteitsbeleid met behulp van geaggregeerde ROM-gegevens.

Aan de projecten kunnen zowel samenwerkingsverbanden van vrijgevestigden als teams uit instellingen voor GGZ en verslavingszorg deelnemen. Gestreefd wordt naar netwerken van 30-40 teams, waarbinnen een jaar lang best-practices ontwikkeld en uitgewisseld worden.

De eerste ronde start in oktober as. Met name teams van vrijgevestigden en teams binnen de ouderen-GGZ, kinder- en jeugd GGZ en forensische GGZ worden uitgenodigd zich aan te melden, maar er is ok ruimte voor ge:interesseerden op andere gebieden.

Klik hier voor nadere informatie en aanmelding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.