Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

25-05-2021

Auteurs: Martijn Stöfsel en Trudy Mooren

Recensent: Lana Donse (psycholoog)

Steekwoorden: handboek, behandelgids, persoonlijkheidsprobematiek, psychotrauma, klinische psychologie

‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ is een boek voor behandelaars die werken met (complex) trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Zoals de auteurs terecht aangeven, is er veel overlap tussen deze twee gebieden.

De ‘interventiecirkel’
Het boek geeft een prettig overzicht van de theoretische achtergrond, waarin gebruik gemaakt wordt van de meest recente inzichten. Zo wordt verhelderd hoe psychotrauma en persoonlijkheid samenhangen. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diagnostiek en behandelmogelijkheden hiervan.
Voor behandelmogelijkheden wordt gebruik gemaakt van de ‘interventiecirkel’, waarin diverse segmenten van traumabehandeling worden belicht: psycho-educatie, praktische zaken, emotieregulatie, systeeminterventies, verwerking en integratie. Op basis van hun uitgebreide expertise en ervaring laten de auteurs zien hoe met deze segmenten gewerkt kan worden, zodat de behandeling kan worden afgestemd op de individuele casus.

Inzetten van beschikbare therapeutische hulpmiddelen
Per segment wordt een breed scala aan therapeutische technieken besproken. Deze worden inhoudelijk kort toegelicht, waarna onderbouwd wordt wanneer, hoe en waarom deze kunnen worden ingezet in traumabehandeling. Er wordt dus niet zozeer diep ingegaan op iedere behandelmethode, maar vooral uitgelegd hoe de behandelaar diens beschikbare therapeutische hulpmiddelen kan inzetten in het proces.

Tot slot is er aandacht voor de therapeutische relatie, die een belangrijke rol speelt bij trauma- en persoonlijkheidsproblematiek. Ook hiervan worden verschillende fasen, thema’s, valkuilen en handvatten beschreven. Deze zijn gebaseerd op zowel de literatuur als de persoonlijke ervaring van de auteurs.

Wegwijzer voor individuele casussen
Ik vind het een erg prettig boek, dat een evenwichtige kijk biedt op het interessante, maar vaak ook uitdagende werk in dit vakgebied. Het is redelijk kort en bondig, maar tegelijkertijd genuanceerd en weloverwogen geschreven. Daardoor is het prettig leesbaar en zeer bruikbaar voor de praktische toepassingen. Het boek kan – in combinatie met eigen klinische ervaring en opleiding –  als een soort wegwijzer dienen voor individuele casussen, met als kapstok een stevige theoretische onderbouwing. Bovenal laat het boek zien dat we altijd blijven leren – net het dynamische therapeutische proces van traumabehandeling is ons vakgebied altijd in beweging!

Wil je het boek ook lezen? Bestel het bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem via deze link.