Transitie jeugdzorg: inkoop begonnen

09-06-2014

De maanden juni en juli lijken voor de jeugdzorg en de jeugd GGZ de maanden van de inkoop te worden. Op vele plaatsen vinden momenteel voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor zorgaanbieders. Houd daarom de situatie in jouw gemeente(s) goed in de gaten!

Volgens de voortgangsmonitor van VNG zijn de meeste gemeenten inmiddels gereed met het opstellen van ‘inkoopdocumenten’, zoals raamovereenkomsten en modelcontracten.  In veel gevallen is ernaar gestreefd zorgaanbieders te betrekken bij het opstellen hiervan. Veel van deze documenten zijn te vinden op de website van de VNG. Zie daarnaast ook het NVGzP-Dossier Transitie Jeugdzorg  en de website van het NIP.

Weten hoe gemeenten zorgaanbieders (kunnen) selecteren op kwaliteit? Zie dossier Transitie Jeugdzorg  voor de recente Factsheet Kwaliteitseisen van de VNG.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.