Trainingsdag ROM en motiverende gespreksvoering

15-03-2017

Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling. Welke therapeut wil dat nou niet? De inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan dat bewerkstelligen.

ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Door de grote nadruk die er lag op het gebruik van ROM-gegevens voor benchmarking en externe verantwoording, is het eigenlijke doel van ROM, namelijk op basis van ROM resultaten in overleg met de cliënt de behandeling continueren of eventueel bijstellen, ondergesneeuwd geraakt. Terwijl het inzetten van ROM als standaardinterventie in een behandeling bijdraagt aan een goed behandelresultaat. Maar hoe doe je dat nu als behandelaar?

Niet iedereen is vertrouwd met het afnemen van vragenlijsten en het bespreken van de uitkomsten met de cliënt. In deze cursus word je aan het werk gezet en uitgedaagd hiermee te oefenen. Tevens krijg je informatie over wetenschappelijke evidentie en het verschil tussen ROM en benchmarking. Na afloop van de workshop heb je kennis en inspiratie opgedaan om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces om zo het behandelresultaat te verbeteren.

De kosten van deze dag bedragen per deelnemer € 169,-. Er is accreditatie bij enkele verenigingen aangevraagd. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier.

One thought on “Trainingsdag ROM en motiverende gespreksvoering

  1. ik denk dat het belangrijk is te blijven wijzen op het gevaar om Rom te gebruiken als benchmarking.
    Dat is niet voorbij; de onveiligheid hiervan voor de privacy kan niet genoeg benadrukt worden,
    groet, marian ploegmakers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.