Totstandkoming zorgprestatiemodel (ZPM)

01-10-2019

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de staatssecretaris van VWS geadviseerd om het zorgprestatiemodel in te voeren in de ggz en fz. De huidige dbc-bekostiging wordt dan vervangen door een model van consulten. De staatssecretaris heeft het advies onder voorbehoud overgenomen.

Programma zorgprestatiemodel ggz en fz
Per 1 juni 2019 is het programma ‘zorgprestatiemodel ggz en fz’ gestart. Daarin werken veldpartijen, waaronder de NVGzP, samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering moet bijdragen aan een betere klinische herkenbaarheid van patiënten en betere sturing op gepaste en doelmatige zorg.

Binnen het programma worden de invoering van de nieuwe ggz-bekostiging en de ontwikkeling van een verbeterde zorgvraagtypering gepositioneerd als twee aparte, parallelle trajecten. De uitkomsten van de pilots die met het zorgclustermodel werken, zullen belangrijke input leveren voor de ontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Evaluatie proces eind 2019
Om te leren van alle ervaringen tot nu toe, start in oktober 2019 een evaluatie van het proces rond de ontwikkeling van het zorgclustermodel. De evaluatie wordt uitgevoerd door prof. dr. Paul Iske. Naar verwachting zal de evaluatie begin 2020 zijn afgerond.

Meer informatie?
Via de website www.zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen.