Totstandkoming verzekerd pakket ZvW uitgelegd

15-08-2019

 

Uitgangspunt van de zorgverzekeringswet (Zvw) is dat zorgverzekeraars in eerste instantie zelf op grond van de wettelijke kaders de inhoud en omvang van het verzekerde pakket vaststellen (zie voor meer informatie deze Kamerbrief van november 2016). Om de uniformiteit van de uitleg van het verzekerd pakket door zorgverzekeraars te bevorderen, hanteren zorgverzekeraars in de GGZ de procedure van het Zorgadviestraject. Het Kenniscentrum GGZ van ZN voert deze procedure uit.

Totstandkoming verzekerd pakket
Om de uniformiteit van de uitleg van inhoud en omvang van de verzekerde zorg te bevorderen, hebben zorgverzekeraars, binnen de grenzen van de Mededingingswet, gezamenlijk invulling gegeven aan de beoordeling van effectiviteit van interventies binnen de GGZ. Daartoe is door zorgverzekeraars binnen het verband van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het ‘Zorgadviestraject GGZ’ ontwikkeld. Zorgverzekeraars volgen hierbij een procedure om een afweging te kunnen maken ten aanzien van de effectiviteit, waarbij zij de twee criteria (‘plegen te bieden’ en ‘de stand van de wetenschap en praktijk’) wegen.

De uitkomst van een zorgadviestraject is een advies van het bestuur van ZN aan de individuele zorgverzekeraars over de vraag welke therapieën effectief zijn en of ze voldoen aan de twee criteria (‘plegen te bieden’ en ‘de stand van de wetenschap en praktijk’). Het is aan de individuele zorgverzekeraars om dit advies wel of niet over te nemen.

Procedure zorgadviestraject ZN
ZN en zorgverzekeraars hebben de procedure van het zorgadviestraject onlangs op een eenvoudiger manier beschreven, omdat ze diverse signalen ontvingen van GGZ-professionals en aanbieders dat dit eenvoudiger, beter en eenduidiger kon. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kun je daarom vanaf nu onder “Thema’s > GGZ > Meer Over” de volgende informatie hierover vinden:

  1. Waarom wij de procedure van het Zorgadviestraject hanteren.
  2. Hoe de procedure er uit ziet
  3. De actuele ZN circulaires
  4. Hoe u met ons in contact kunt treden over GGZ-zorgadviestrajecten