Tot 2015 ook orthopedagoog NVO en K&J-psycholoog NIP hoofdbehandelaar

03-09-2013

Tot de overheveling van de Jeugd GGZ zullen ook de orthopedagoog generalist en en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP kunnen optreden als hoofdbehandelaar in de GGZ. Dit heeft Minister Schippers op 2 september jl. besloten.

Eerder had de minister besloten het hoofdbehandelaarschap te beperken tot BIG-geregistreerde professionals. Zij komt nu terug op dit besluit.

De tournure van de minister is het gevolg van een intensieve lobby van het NIP en de NVO. Daarbij werd onder andere beweerd dat de K&J-psycholoog NIP en de orthopedagoog-generalist over specifiekere expertise op het gebied van Jeugd-GGZ zou beschikken dan de gz-psycholoog en andere BIG-geregistreerden. De minister heeft deze redenering overgenomen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat gz-psychologen ook deskundig zijn op het gebied van K&J, en een substantieel deel van hen zelfs de speciaal op kinderen en jeugdigen gerichte variant van de GZ-opleiding heeft gevolgd.

Voor meer informatie:

Zie ook de Blog van Anneloes van Baar over dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.