Instroomplaatsen ggz-opleidingen 2018

10-05-2017

Het aantal subsidiabele instroomplaatsen in 2018 voor de ggz-opleidingen is bekend. Deze aantallen zijn gebaseerd op het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan van oktober 2016.

De overwegingen bij dit voorkeursadvies zijn te vinden in hoofdstuk 8 van het meest recente Capaciteitsplan uit 2015. Het Capaciteitsorgaan is van mening dat het geformuleerde voorkeursadvies voor het aantal instroomplaatsen het meest past om in de toekomst een evenwicht te bereiken tussen zorgvraag en -aanbod op de arbeidsmarkt. Het ministerie van VWS heeft geen aanleiding gezien om af te wijken van dit voorkeursadvies.

 

Instroomplaatsen 2018

Opleidingen Instroomplaatsen 2018
GZ-psycholoog 524
Psychotherapeut 198
Klinisch psycholoog 226
Klinisch neuropsycholoog 22
Verpleegkundig specialist ggz 86
Totaal 1056

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.