Toolkit Transitie Jeugdzorg VKJP

08-06-2013

De VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten) heeft een fraaie “toolkit”  het licht doen zien getiteld “Kinder- en jeugdpsycho-therapie na de transitie. Cahier Noir: in gesprek met gemeente, huisartsen en management”. De toolkit is een must voor iedereen die met kinderen en jeugdigen werkt. Met dit document kunnen psycho-therapeuten en andere gedragsweten-schappers in de Jeugd GGZ aan de slag in hun eigen omgeving om er het beste uit te slepen voor kinderen met psychische problemen.

Twee sporen

Dit document hanteert twee sporen: de voorgestelde transitie van de jeugd GGZ en de kinder- en jeugdpsychotherapie naar de gemeentes is geen goede zaak, al is het maar omdat kinderen en jeugdigen daarmee het individuele recht op (geestelijke) gezondheidszorg verliezen. Het bevat daarom veel heldere, wetenschappelijk gefundeerde, argumenten die gebruikt kunnen worden bij de lobby die op gang moet komen als de Concept Jeugdwet binnenkort bij de Tweede Kamer voorligt.

Zie ook: petitie tegen transitie jeugdzorg

Anderzijds houdt de VKJP serieus rekening met de mogelijkheid dat de politiek hardnekkig volhoudt en er een compleet nieuw stelsel voor de jeugdhulp zal komen.

In gesprek met gemeenten, huisartsen en managers

Met dit document kunnen psychotherapeuten, maar ook alle andere gedragswetenschappers, in de Jeugd GGZ aan de slag in hun eigen omgeving om er het beste uit te slepen voor kinderen met psychische problemen. De toolkit bevat- naast zeer heldere informatie over de transitie, die iedereen zou moeten kennen, handouts voor gesprekken met de gemeente, met huisartsen en zo nodig met het management van de eigen instelling.

Professionaliteit

Het document straalt een grote professionaliteit uit: niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vormgeving, strategie en PR-taal. Ideeën en argumenten worden geformuleerd in voor betrokkenen aansprekende taal ( en dat is niet altijd onze “hulpverleners-taal”!) en instructies voor de printshop voor het aanbieden van de handouts zijn toegevoegd.

Downloaden

De toolkit met bijlagen wordt door de VKJP voor  alle betrokkenen beschikbaar gesteld. Download de toolkit hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.