Reactie op concept toewijzingsprotocol 2021

23-01-2020

Op 14 februari bespreekt het NVGzP-bestuur het concept toewijzingsprotocol van TOP Opleidingen voor de toewijzing van opleidingsplaatsen in 2021. De belangrijkste wijzigingen in het concept toewijzingsvoorstel zijn: 

  • Het Historische OpleidingsVolume (HOV) zal in de toekomst worden berekend op basis van louter beschikte plaatsen. In verband met een overgangsperiode heeft deze wijziging nog geen effect voor de toewijzing 2021. De wijziging wordt al wel aangekondigd, zodat praktijkinstellingen hierop kunnen anticiperen.
  • Eerder was al aangekondigd dat TOP sancties gaat opleggen bij het niet invullen van toegewezen plaatsen. Bij de toewijzing 2021 zal TOP dit sanctiebeleid voor het eerst gaan toepassen.
  • Praktijkinstellingen die nieuw erkend zijn en eerder zijn uitgeloot, mogen blijven mee loten zolang zij nieuw erkend zijn. Praktijkinstellingen die hun erkenning verliezen en na hervisitatie opnieuw een erkenning krijgen, mogen mee loten als nieuw erkende praktijkinstelling.
  • Hoofdstuk 5 is nieuw en handelt over het toewijzen van plaatsen aan samenwerkingsverbanden.

Verder attenderen wij je erop dat het aantal beschikbare instroomplaatsen voorlopig  is en gebaseerd is op het maximum advies van het Capaciteitsorgaan. Wij wachten nog op de definitieve instroomgegevens van VWS.

Jouw reactie telt!
De NVGzP is benieuwd naar jouw mening over deze wijzigingen dan wel andere aspecten van het concept toewijzingsvoorstel. Je kunt jouw op- en aanmerkingen sturen naar Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker NVGzP vóór 12 februari 2020 via jkamoschinski@nvgzp.nl
Alle reacties zullen meegenomen worden in de bestuurvergadering ter voorbereiding op onze reactie richting TOP.

Het concept toewijzingsprotocol vind je hier.