Toewijzingsprotocol 2019

06-03-2018

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsprotocol voor beschikbaarheidsbijdragen voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2019 opgesteld en op de website geplaatst.

Verder vindt u op de website het Spelregeldocument en de brief van VWS met de instroomaantallen voor de GGZ-opleidingen 2019. Het concept toewijzingsprotocol is tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS.
De belangrijkste wijzigingen in het toewijzingsprotocol zijn:

 • De twee protocollen zijn samengevoegd. Vorig jaar gold er een apart protocol voor de opleiding gz-psycholoog en een apart protocol voor de overige opleidingen.
 • Er is een stroomschema toegevoegd om het proces inzichtelijk te maken.
 • De systematiek voor het bepalen van het aantal subsidiabele plaatsen voor nieuw erkende instellingen is gewijzigd. In de toekomst is 1% van het totaalaantal gereserveerd voor nieuw erkende instellingen. Er wordt maximaal 1 plaats toegekend aan een nieuw erkende
  praktijkopleidingsinstelling. Onder voorwaarde dat er jaarlijks een aanvraag wordt ingediend voor een nieuwe opleideling zal deze plaats voor 4 jaar zijn gegarandeerd zodat nieuw erkende instellingen de gelegenheid krijgen om het opleiden te kunnen continueren (en zo een historisch
  opleidingsvolume op te bouwen).
 • Wanneer voor een opleiding niet alle beschikbare plaatsen worden ingevuld door de erkende praktijkopleidingsinstellingen, zijn deze plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende instellingen. Ook wanneer daarmee het volume voor nieuw erkende instellingen boven de 1% van het totaal
  uitkomt.
 • Een beperkt deel van de plaatsen die niet worden ingevuld door vrijgevestigde praktijken worden bestemd als bonusplaatsen voor proeftuinen. Zie hiervoor het vorige item bovenaan deze nieuwsbrief.
 • De tijdsplanning is aangepast.