Toetsing van uw kwaliteitsstatuut per 15 maart 2017

09-03-2017

Zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. We willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut!

Beschikt u nog niet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut?
Voor alle aanbieders geldt dat de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl ook in 2017 beschikbaar is. Indien u vóór 15 maart 2017 uw statuut aanbiedt, ontvangt u vóór 1 april reactie of dit is goedgekeurd.

Coulanceperiode zorgverzekeraars
Zoals u weet, hebben de zorgverzekeraars de door LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz gevraagde coulance in acht genomen.
Dit houdt in dat zorgaanbieders die vóór 1 januari 2017 een account hebben aangevraagd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nltot 1 april 2017 gebruik kunnen maken van de coulanceperiode.

Dat betekent dat zij per 1 april 2017 moeten beschikken over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut. Anders lopen zij het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017, niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Indien u van deze coulanceperiode gebruikmaakt, dient u vóór 15 maart 2017 uw statuut ter beoordeling aan te bieden aan MediQuest.

Deze coulanceperiode is niet van toepassing op aanbieders die hun praktijk of instelling starten in 2017. Voor hen geldt dat ze over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dienen te beschikken zodra ze starten met het leveren van verzekerde zorg.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie in ons themadossier. Op deze website vindt u de veelgestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de helpdesk via het emailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.