Toets en scholing herregistratie: meer informatie

08-01-2015

8 januari 2015

Wie onvoldoende gewerkt heeft om in aanmerking te komen voor herregistratie op basis van werkervaring kan zich via een toets of scholing alsnog kwalificeren voor herregistratie. Inmiddels is meer informatie beschikbaar over de opzet van toets en scholing.

Toets en  scholing worden verzorgd door het LOGO, het landelijk overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot gz-psycholoog verzorgen. Uitgangspunt is dat de gz-psycholoog aantoont dat hij/zij nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van gz-psycholoog.

Er worden twee mogelijkheden geboden:

  1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
  2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

Toets

De toets bestaat uit vier onderdelen

  1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
  2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
  3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
  4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. Je mag zelf kiezen welke variant van de toets je wilt doen.

Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. OP basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

De scholing

Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als je denkt dat je voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kun je bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

Er zijn vier scholingsmodules:

  1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
  2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
  3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
  4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

Tijdpad en kosten

De toets en de scholing zullen in de loop van 2015 beschikbaar komen. Preciezere informatie hierover zal naar verwachting binnen een maand beschikbaar komen. Datzelfde geldt voor de kosten die verbonden zijn aan toets en scholing.

Bron: website en mondelinge informatie LOGO

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.