Toenemend verzet tegen schrappen restitutievergoeding naturapolissen

13-04-2014

Sinds enkele maanden ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarmee het zogenaamde ‘hinderpaal’-criterium wordt geschrapt uit de zorgverzekeringswet. Als dit doorgaat, hoeven zorgverzekeraars bij naturapolissen geen rekeningen meer te vergoeden van zorgverleners waarmee zij geen contract hebben.

De NVGzP heeft in 2013 samen met de organisaties van tandartsen (NMT) en fysiotherapeuten (KNGF) een grote handtekeningenactie gevoerd tegen deze afschaffing. Nu behandeling in de Kamer dichterbij komt neemt ook het verzet toe. Edwin Brugman, directeur van de VVAA, betoogt in een recente column in Arts en Auto dat  keuzevrijheid een grondrecht is van patiënten. De NVVP stuurde op 10 april een brief van dezelfde strekking naar de Tweede Kamer. Daarin stelt de NVVP onder andere dat door deze maatregel de marktmacht van zorgverzekeraars verder vergroot wordt, en kritische zorgaanbieders buiten spel worden gezet.

Zie ook: NIP en NVO in gesprek met Kamerleden over keuzevrijheid

Ook sommige patiëntenverenigingen hebben zich inmiddels uitgesproken, zie deze verklaring van de hartpatiëntenvereniging

Zie ook bericht over petitie tegen beperking vrije keuze

Beschouwingen en achtergrondinformatie:

Follow the Money 16 mei 2014: Wetswijziging hinderpaal voor keuzevrijheid patiënt

Kasper Mengelberg 10 mei 2014: Afschaffing artikel 13 bedreigt professionaliteit van de arts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.