Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap: behoud huidige positionering gz-psychologen

23-12-2021

De partijen binnen het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) hebben op de valreep een andere invulling van het regiebehandelaarschap afgesproken dan die in de derde versie van het kwaliteitsstatuut (te weten LKS 3.0).

Deze veldafspraak geeft een tijdelijke invulling aan het regiebehandelaarschap in 2022.

Positie gz-psycholoog behouden
In deze veldafspraak behouden de gz-psychologen hun positie als regiebehandelaar binnen de gehele generalistische basis-ggz. Ook in de gespecialiseerde ggz behouden de gz-psychologen hun mogelijke taken als regiebehandelaar, zoals nu is vastgelegd in de tweede versie van het kwaliteitsstatuut (KS 2.0).

LKS 3.0
De overige normen binnen het LKS versie 3 dienen nog steeds ingevoerd te worden binnen de curatieve ggz en de fz, zoals de lerende netwerken. Ook dienen zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een aangepast format van het kwaliteitsstatuut ingevuld te hebben op basis van deze veldnorm.