Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

01-04-2019

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd; de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’
Via de subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’ is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

Indienen projectideeën
De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 14 maart tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden.

Meer informatie over de subsidieregeling veelbelovende zorg vind je hier