Terugkoppeling resultaten enquête inschaling specialisten

19-06-2019

De NVGzP heeft een enquête gehouden onder haar leden over inschaling salaris en afspraken rond bij- en nascholing. In totaal hebben 304 klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, werkzaam binnen de GGZ, de algemeen ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen en zelfstandig werkenden, gereageerd.

De enquête laat een duidelijk geluid horen van de klinisch psychologen en de klinisch neuropsychologen. Er is veel enthousiasme over de inhoud van het werk maar tegelijkertijd een zeer grote ontevredenheid over de huidige arbeidsvoorwaarden. De discrepantie tussen de zwaarte en inhoud van het BIG-specialistisch beroep en de inschaling en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt als te groot ervaren. De disbalans wordt versterkt door het verschil in arbeidsvoorwaarden met de gelijkgestelde medisch specialistische beroepen.

Uit de enquête blijkt dat steeds meer klinisch psychologen ingeschaald zijn in FWG 75 of daarmee vergelijkend, maar dat tegelijkertijd een grote groep achterblijft. De NVGzP is van mening dat inschaling in FWG 75 voor de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog de aanvangsschaal moet zijn. Dit is in lijn met de inhoudelijke zwaarte en verantwoordelijkheden van de psycholoog specialist. De NVGzP werkt samen met FBZ aan een generieke functiebeschrijving van de specialist waarin de verantwoordelijkheden en het expertiseniveau passend worden omschreven en de inschaling in FWG 75 en hoger aansluit.

Ook in het budget voor bij- en nascholing zijn grote verschillen tussen de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Sommigen hebben geen structureel budget, echter een aanzienlijk deel heeft een AMS-budget. De NVGzP stelt zich op het standpunt dat minimaal alle kosten (scholing, reis-en verblijfskosten) in het kader van verplichte herregistratie of registratie voor een specialistische vereniging vergoed dienen te worden, waarbij de tijd in het kader van herregistratie als werktijd geldt. Daarbij moet er tevens professionele autonomie zijn ten aanzien van het besteden van het eigen budget. De NVGzP zet hier ook op in bij de cao GGZ-onderhandelingen die recent van start zijn gegaan. Zie ook: de website van FBZ.

Zonder passende salariëring en arbeidsvoorwaarden binnen het gehele werkveld van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, zal de trend om als zzp-er aan de slag te gaan dan wel te migreren naar sectoren met betere arbeidsvoorwaarden, toenemen. Het gevolg zal zijn dat de schaarste en het verlies in specialistische kennis in ander sectoren verder zal toenemen met vergaande gevolgen voor de patiëntenzorg.

Boukje Lobbrecht
Namens de afdeling Specialisten en de NVGzP-vertegenwoordigster bij FBZ,