Terugkoppeling poll

07-02-2018

Twee weken geleden vroegen wij jullie wat we voor jou kunnen doen; aansluiting bij FBZ en/of het aanbod van Eiswijzer.

Op de vraag ‘wil je dat we namens jou aanschuiven bij cao-onderhandelingen?’ is het antwoord unaniem ‘ja’. Op de vraag aan vrijgevestigden over Eiswijzer komen verschillende antwoorden, met ook zeer verschillende redenen. Een paar van de respondenten heeft contracten met de verzekeraars, zodat Eiswijzer niet nodig is. Een enkeling is van mening dat Eiswijzer niet nodig zou moeten zijn, dat verzekeraars zelf de informatie beter inzichtelijk moeten presenteren. Er zijn ook leden die via de LVVP al gebruikmaken van Eiswijzer. En dan zijn er nog de leden die Eiswijzer wel via de NVGzP zouden willen gebruiken. We willen hen die mogelijkheid graag bieden.

Zowel de aansluiting bij FBZ als de inkoop van Eiswijzer zijn inmiddels door het verenigingsbestuur goedgekeurd. Jullie horen hier dus binnenkort meer over.