Terugkoppeling poll ‘wetten en regels’

28-09-2017

In de vorige nieuwsbrief vroegen we naar jullie meest brandende vragen. Zeventig leden hebben op die oproep gereageerd, dus daar kunnen we mee vooruit. Hartelijk dank aan alle leden met vragen!

Veruit de meest brandende vraag is ‘welke rechten en plichten heb ik wat betreft het cliëntdossier?’ Dat is natuurlijk een veelomvattende vraag, waarop we correct en toch overzichtelijk antwoord willen geven. We hebben VvAA gevraagd om daarbij met ons samen te werken. Zodra we de informatie op een bruikbare èn juridisch houdbare manier geordend hebben, vind je het antwoord in de nieuwsbrief en op de site.

De andere voorgestelde vragen verdienen natuurlijk net zo goed antwoord. We gaan deze verwerken op volgorde van urgentie. Waar nodig, betrekken we daar externe experts bij.
Ook zijn er veel andere brandende vragen gesteld, over uiteenlopende onderwerpen (hieronder samengevoegd in de categorie ‘Anders’). Deze zullen we één voor één verwerken, waarbij we het antwoord op de website publiceren. We beperken dat wel tot de inhoudelijke vragen. Wil je ook de opmerkingen en uitnodigingen lezen? Om alle reacties te bekijken: klik hier.