Terugkoppeling poll ‘ROM; wat doe jij?’

15-12-2017

Twee weken geleden vroegen we jullie wat jullie nu doen aan Routine Outcome Measuring. Er zijn namelijk regelmatig leden die zich afvragen wat andere behandelaars doen, zo lang het gebruik van ROM-gegevens buiten de individuele behandeling nog steeds onder de loep ligt.

Wie doet wat?
Aan de poll deden 86 lezers mee. Relatief veel van hen werken in een kleine of zelfstandig gevestigde praktijk. Bijna 20% van de invullers werkt (voornamelijk) in een instelling, waar ze natuurlijk minder direct te maken hebben met het beleid rond ROM. Zij geven bijna allemaal aan dat ze ROM-vragenlijsten afnemen voor gebruik binnen de behandeling. Van de mensen in een kleine/zelfstandige praktijk geldt dat voor 64%. Twee derde van de gz-psychologen raadt hun cliënten af toestemming te geven maar maakt wel gebruik van ROM of een andere vorm van effect-evaluatie binnen de behandeling. Van een andere kant bekeken: bijna 20% van de mensen die ROM gebruiken binnen de behandeling, raadt hun cliënten af toestemming te geven voor het doorsturen van ROM-gegevens.

Let op!
Ruim 25% van de invullers geeft zijn cliënten advies over het wel of niet toestemmen. Daar schuilt wel gevaar in. Het is natuurlijk de bedoeling dat je elke cliënt informeert over het gebruik van zijn gegevens. Om toestemming te verlenen of te weigeren, moet een cliënt beschikken over de noodzakelijke informatie en het is je plicht als behandelaar om die te verstrekken. Je mag ook aangeven waar je zelf staat in de discussie. Het is echter niet de bedoeling dat je het besluit van de cliënt beïnvloedt. Zodra je dat wel doet, bijvoorbeeld door informatie te vertekenen of door advies te geven, begeef je je op een hellend vlak, niet alleen contractrechtelijk, maar ook beroepsmatig en dus tuchtrechtelijk. Je wordt namelijk geacht niet te adviseren buiten je eigen expertisegebied. De meesten van ons zijn geen methodoloog en geen jurist. Het is daarom verstandig om de cliënt de informatie te geven die hij nodig heeft om zelf een beslissing te nemen. Heeft hij meer nodig dan jij kan bieden?  Dan kun je het aan de cliënt overlaten om een expert te raadplegen. Ondertussen kun je je aandacht richten op jouw vak: gz-psychologie.

De 86 deelnemers aan deze poll vormen natuurlijk maar een klein deel van de gz-psychologen. Toch kan je hier wat aan hebben als jij je ook afvraagt “wat doen anderen nu eigenlijk met ROM?”.

In het nieuwe jaar meer over toestemming en het doorbreken van beroepsgeheim.