Terugkoppeling poll over wetenschap

25-09-2019

In nieuwsbrief 15 stelden wij de vraag of wetenschap voor jou interessant en toegankelijk is. 70% van de respondenten gaf een positief antwoord op deze vraag.

Een aantal van deze respondenten gaf aan te zijn gepromoveerd, klinisch psycholoog te zijn en/of op een universiteit te werken en daardoor actief betrokken te zijn (geweest) bij de wetenschap. De respondenten geven aan dat wetenschap de basis van het vak is en essentieel voor de onderbouwing en verdere ontwikkeling van kennis, producten en behandelingen/therapieën. Men wenst dat wetenschappelijke publicaties makkelijker en goedkoper toegankelijk zijn (PubMed-lidmaatschap is kostbaar), zodat iedereen goed en laagdrempelig op de hoogte kan worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en inzichten.

30% van de respondenten zegt aanmerkelijk minder positief tegenover wetenschap te staan. Dit heeft met name te maken met de tijdsinvestering en vooral de slechte toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties. Daarnaast willen deze nog wel eens duur zijn om toegang tot te krijgen. Men geeft aan moeite te hebben om onderzoeken op hun kwaliteit te beoordelen. Aangegeven wordt dat criteria hiervoor niet altijd voorhanden zijn. Het zou goed zijn als die er waren. Ook wordt aangegeven dat de keerzijde van de nadruk op wetenschap is dat dit soms ten koste gaat van integrale ervaringskennis en dat men daardoor de verbinding met de dagelijkse praktijk wel eens mist.’

Heb jij vragen over bovenstaande poll en/of suggesties hoe wij wetenschap interessanter en toegankelijker kunnen maken, laat het weten via bureau@nvgzp.nl.