Terugkoppeling enquête opleidelingen

14-10-2019

De kamer Opleidelingen heeft een enquête gehouden onder masterpsychologen in opleiding tot gz-psycholoog, gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog en gz-psychologen in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. De enquête ging over het opleidingscurriculum, de toetsvormen, de digitale leeromgeving en de prijs-/kwaliteitverhouding van de opleiding. In totaal hebben 123 opleidelingen de enquête ingevuld, waarvan 41 procent van de deelnemers heeft aangegeven in opleiding tot specialist te zijn.

De meeste opleidelingen zijn redelijk tevreden tot tevreden over de opleiding in het algemeen, de praktijk wordt vaak als positief benoemd. Verschillende mensen geven aan dat de opleidingen erg gericht zijn op de GGZ en minder op de overige sectoren. Wat betreft de lesstof horen we wisselende geluiden, waarbij het per docent en vak erg kan verschillen bijvoorbeeld hoe up to date de lesstof is. Over de docenten zijn de ondervraagden wisselend tevreden, een aantal keer wordt slechte afstemming tussen de docenten genoemd.

Over de samenstelling van het curriculum zijn de meeste opleidelingen redelijk tevreden tot tevreden. Veel opleidelingen zouden meer keuzevakken willen en vinden de lessen soms te versnipperd. Ongeveer 25 procent van de ondervraagden is ontevreden tot zeer ontevreden over de gebruikte toetsvormen binnen de opleidingen. De 360 graden feedback wordt positief beschreven. De Kenmerkende BeroepsSituatie (KBS)-en worden gezien als te schools, te vaag, als afvinklijstje en veel papierwerk. Verschillende mensen noemen liever door middel van open vragen beoordeeld te worden.

Meer dan 30 procent van de opleidelingen is zeer ontevreden tot ontevreden over de prijs-/kwaliteitverhouding van de opleiding. Deze mensen geven aan dat ze het inhoudelijk te weinig verdiepend vinden en dat de faciliteiten en organisatie van de opleiding te wensen overlaat.

De inhoud van de lesstof, het curriculum, de kwaliteit van docenten en de digitale leeromgeving wordt het meest genoemd als te wensen verbetering.

Bekijk hier de infograhpic.

Mariska den Oudsten, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
Namens de Kamer Opleidelingen