Terugblik webinar nieuw kwaliteitsstatuut GGZ

17-03-2021


Op woensdag 10 maart organiseerde het NIP in samenwerking met het de kwaliteitsraad van het Zorginstituut NL een webinar over het nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut (LKS). Aan dit webinar konden ook leden van de NVGzP deelnemen.

Inhoud webinar
Naast een korte terugblik over het ontstaan van het nieuwe kwaliteitsstatuut in de GGZ, volgde de inhoudelijke presentatie door Jan Kremer en Floortje Scheepers namens de kwaliteitsraad.

De kwaliteitsraad gaf aan dat het LKS geen dictaat zou moeten zijn maar eerder een startpunt om te komen tot lokale invulling. In het webinar werd duidelijk dat de psychotherapeut op basis van de nieuwe psychologische beroepenstructuur een andere, betere positionering heeft gekregen dan de gz-psycholoog. In deze beroepenstructuur wordt de psychotherapeut uiteindelijk een beroep op specialistisch niveau. Daarbij is onvoldoende meegenomen dat deze beroepenstructuur in 2030 gerealiseerd moet zijn en bestaande psychotherapeuten dit gewenste beroepsniveau op dit moment niet uniform hebben.

Onduidelijk bleef wat de redenatie was dat de verpleegkundig specialist bij een aantal categorieën patiënten wel (indicerend) regiebehandelaar kan zijn en de gz-psycholoog niet. De NVGzP heeft deze vraag gesteld en hoopt dat hier in de FAQ meer duidelijkheid over komt.

Goed dat de kwaliteitsraad in dit webinar de moeite heeft genomen om het statuut verder te verduidelijken en te positioneren. Belangrijk wordt nu dat er meer duidelijkheid komt over de verdere duiding en de bewegingsvrijheid van regionale invulling.

Vervolg
Niet alle vragen die tijdens het webinar werden gesteld, konden worden behandeld. De kwaliteitsraad heeft toegezegd om deze schriftelijk nog te beantwoorden. Wanneer deze FAQ beschikbaar is, zullen we deze kenbaar maken. Hierbij komt wellicht ook de argumentatie rond positionering gz-psycholoog beter over het voetlicht.

De NVGzP blijft in de komende weken in samenspraak met het NIP en andere relevante partners zich inzetten voor een betere positionering van alle BIG-geregistreerde psychologen en specifiek de gz-psycholoog.