Terugblik verenigingsbijeenkomst NVGzP

18-02-2021


Op 4 februari hadden wij als NVGzP onze eerste verenigingsbijeenkomst met bestuur, ledenraad, commissies en kamers. Lees hieronder wat we hebben afgesproken.

  • Er is nog een hoop huiswerk te doen om ons beroep beter uit te dragen en de NVGzP hier beter voor te benutten. Wij zijn nog te weinig bekend en kunnen nog veel doen voor de positionering van ons vak. Hier gaan een paar mensen mee aan de slag.
  • We kunnen en moeten nog veel meer doen om onze vrijgevestigde leden te faciliteren, opdat zij elkaar beter weten te vinden.
  • De commissie Kwaliteit gaat samen met de kamers Opleidelingen, Gezondheidszorgpsychologen en Psychologisch Specialisten de hoofdpunten van de conclusies van de vragenlijst Psychodiagnostiek oppakken.
  • Per kamer of commissie een ‘verbindingsofficier’ benoemen die de contacten met de anderen onderhoudt. Dit geldt ook voor de ledenraad.

Laat het ons weten en/of stem met onze directeur Willeke af (wbrinkman@nvgzp.nl) als je vragen of ideeën hebt waarvan je vindt dat die ook opgepakt moeten worden.

Deze bijeenkomst smaakte naar meer. Over enige tijd organiseren we wederom een verenigingsbijeenkomst waarbij we gaan kijken naar de resultaten van de actiepunten en gaan we de vervolgacties oppakken.

Op ons ledenportal (bij ‘documenten’) is de verenigingsbijeenkomst van 4 februari terug te kijken.