Terugblik bijeenkomst Afdeling Specialisten i.o. NVGzP

04-01-2016

In november vond weer een constructieve bijeenkomst plaats van de Afdeling Specialisten i.o. Het verslag is inmiddels verstuurd naar alle specialisten die lid zijn van de NVGzP. Er zijn tijdens de bijeenkomst de volgende thema’s besproken:

Beroepsprofilering
Een belangrijk doel is reeds bereikt: het opstellen van beroepsprofielen voor de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog (zie ook: https://www.nvgzp.nl/beroepsprofiel-specialismen/). Een concreet doel c.q. speerpunt voor de afdeling zou kunnen zijn dat deze beroepsprofielen (beter) onder de aandacht worden gebracht van management van instellingen, beleidsadviseurs en zorgverzekeraars.

Positionering en studiekostenregeling
Een belangrijk (langere termijn) doel van de afdeling is dat psychologen-specialisten worden beschouwd als vergelijkbaar met medisch specialisten en evenals de medisch specialisten een regeling vergelijkbaar met de AMS-regeling wat betreft de vergoeding van studiekosten.

Professioneel statuut
In de professionele statuten zou verankerd moeten worden wat de specialisten wel en niet kunnen ter ondersteuning van functiedifferentiatie en interdisciplinaire samenwerking. Het is ook van belang dat de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog gelijkwaardig naar voren komen in de professionele statuten.

Over deze thema’s worden de komende periode startnotities opgesteld. Ook zijn er werkgroepen geformeerd die zich op basis van de startnotities verder gaan richten op de praktische uitwerking van de verschillende thema’s.

Heb je ook interesse om een actieve rol te spelen in de belangenbehartiging van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen?
Je bent meer dan welkom om je aan te sluiten bij één of meer van de genoemde werkgroepen. Als lid van een werkgroep zal je één of twee maal (digitaal) bijeen komen om een onderwerp te bespreken en zo nodig uit te werken. Aanmelden kan via mfvanmarrewijk@nvgzp.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.