Tekort gz-psychologen vergroot door minder opleidingsplaatsen

06-08-2021


Al jaren is de vraag naar gz-psychologen in de GGZ groot en die blijft maar toenemen. En daarmee stijgt de vraag naar opleidingsplaatsen. Tegelijkertijd neemt het aantal gefinancierde opleidingsplaatsen juist af. Hierdoor groeit het tekort aan gz-psychologen, constateert Nivel.

De organisatie trekt op 29 juli aan de bel over de stijgende tekorten, na onderzoek in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).  Het grootste verschil tussen behoefte en verkregen plaatsen is er bij de verpleeghuiszorg. Hier wordt de helft van de gevraagde plaatsen daadwerkelijk gefinancierd.

Onbeschikt
De data komen uit openbare gegevens van TOP Opleidingsplaatsen over 2019, 2020 en 2021, de organisatie die de beschikkingen van opleidingsplaatsen voor onder andere gz-psychologen verdeelt over de aanvragende instellingen. Het percentage aangevraagde plaatsen dat niet beschikt, steeg van 20 procent in 2019 naar 40 procent in 2021. In de verpleeghuiszorg liep het percentage onbeschikte plaatsen voor gz-psychologen zelfs op tot 56 procent, zo blijkt uit de factsheet ‘Opleidingsplaatsen voor gz-psychologen’.

Stuwmeer
Het aanbod voor opleidingsplaatsen is groot genoeg, stelt Nivel. Er is zelfs een ‘stuwmeer’ van afgestudeerde psychologen, pedagogen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers die de opleiding tot gz-psycholoog zouden willen volgen. Het programma APV kijkt naar mogelijkheden om versneld te kunnen opleiden zonder de kwaliteit en infrastructuur van de opleiding uit het oog te verliezen. Dat vraagt om een nieuw systeem en andere invulling van psychologische vervolgopleidingen in Nederland.

Inspanningen beroepsverenigingen
De NVGzP is samen met de NVP, de NVO en het NIP vertegenwoordigd in TOP Opleidingsplaatsen en doet er alles aan om samen met bijv. de Nederlandse ggz het aantal opleidingsplaatsen de komende jaren te vergroten. De afgelopen periode zijn samen met hen diverse gesprekken met VWS en andere betrokken partijen gevoerd over dit knelpunt. Dit heeft vanwege de demissionaire status van het kabinet nog niet geleid tot een gewenste oplossing. Vandaar dat wij de komende periode samen met andere beroepsverenigingen ons gaan beraden op verdere stappen.