Teken de petitie en maak je onvrede bekend bij jouw raad van bestuur

21-12-2021

Op 17 december is opnieuw overleg gevoerd over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is met een zeer onevenwichtig voorstel gekomen dat voor grote groepen uit de achterban van FBZ zal leiden tot fors verlies van koopkracht, ook voor de gz-psychologen, de klinisch psychologen en de klinisch neuropsychologen. Op 24 december praten de partijen verder. Om te voorkomen dat het bij dit slechte cao-voorstel blijft, willen we vóór die tijd samen de druk opvoeren.  Daarom wil de FBZ je vragen z.s.m. een petitie te tekenen en een digitale Kerstboodschap te bezorgen bij jouw raad van bestuur. Hoe meer zorgprofessionals meedoen, hoe duidelijker gemaakt kan worden dat het huidige bod niet door de beugel kan.

Wat heeft de NVZ voorgesteld?
De cao-partijen zijn in de zomer in overleg gegaan over een nieuwe cao. De NVZ maakte meteen duidelijk dat ze geen financiële ruimte heeft voor een inkomensverbetering. Er ligt nu een bod waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Kort gezegd: bepaalde groepen gaan er 4,5% – 7,5% op vooruit, terwijl functiegroepen vanaf FWG 70 er in een periode van 18 maanden 0,9% bij krijgen en vanaf FWG 80 is dit 0,6% of zelfs nog minder. Afgezet tegen de inflatie betekent dat voor grote groepen zorgprofessionals netto een fors verlies van koopkracht.

Waarom dit voorstel geen goed idee is

  • Een loonsverhoging van de ene groep mag nooit worden ‘opgehoest’ door een andere groep. Dat staat haaks op het principe van een cao.
  • Ook al hebben bepaalde groepen voordelen bij dit voorstel, dit bod van de NVZ is wat FBZ betreft onbespreekbaar en moet linea recta van tafel. Het pakt niet alleen nu slecht uit, maar heeft ook negatieve gevolgen voor alle cao’s in de komende jaren. NVZ heeft al aangegeven dat ze deze lijn in de toekomst door wil zetten.
  • In de vorige cao is de FBZ schoorvoetend akkoord gegaan met loondifferentiatie. Toen was het nog een kwestie van ‘minder meer’ en heeft FBZ de NVZ laten weten dat dat wat hen betreft eenmalig was. Helaas komt de NVZ nu opnieuw met een voorstel voor loondifferentiatie, dat veel ingrijpender is: grote groepen zorgprofessionals krijgen nu te maken met een forse achteruitgang in koopkracht. Bovendien wil de NVZ deze lijn de komende jaren verder doorzetten.
  • In september liet minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer weten dat een structurele loonsverhoging van 2,5% voor alle medewerkers in de zorg tot de mogelijkheden behoort op basis van de reguliere arbeidsvoorwaardenruimte. Los daarvan heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld om inkomens van middengroepen te verbeteren. Dit onevenwichtige loonbod sluit daar niet op aan.
  • De NVZ heeft aangegeven in komende cao’s verdere stappen te willen zetten om de salarisachterstand van de middengroepen te beperken. De FBZ vindt dat begrijpelijk, maar niet als het ten koste gaat van andere zorgprofessionals. Als we willen voorkomen dat dit bod een trend wordt voor de komende jaren, moeten dit nu een halt worden toegeroepen.
  • Zorgprofessionals staan dagelijks bloot aan een enorme werkdruk. Terwijl zij iedere dag alles op alles zetten, krijgen ze met dit bod geen blijk van waardering en wordt bovendien tweespalt gezaaid.

Wat kun je doen?

  • Teken de petitie om aan te geven dat je het loonbod van de NVZ onacceptabel vindt.
  • Maak je onvrede bekend door de Kerstboodschap te bezorgen bij jouw raad van bestuur, vergezeld van de volgende tekst. De raden van bestuur van alle algemene ziekenhuizen vormen samen de NVZ, dus hoe meer er worden verstuurd, hoe groter de druk! Bekijk ook de tips van FBZ om deze Kerstboodschap goed onder de aandacht te brengen.

Vragen?
Heb je nog vragen of suggesties? Neem dan via acties@fbz.nl contact met de FBZ op.