Taskforce wachttijden GGZ stuit op zorgketen vol knelpunten

25-02-2019In de geestelijke gezondheidszorg zitten nog veel knelpunten in de zorgketen. Patiënten worden verkeerd doorverwezen, de uitstroom duurt te lang en de nazorg is niet goed geregeld. Op die knelpunten ontstaan wachttijden. Dat beeld schetst een analyse van KPMG van de inzet van regionale taskforces die sinds oktober 2017 de aanpak van wachttijden in de GGZ ondersteunen.

Knelpunten
Uit de analyse blijkt dat er nog veel knelpunten zijn waar patiënten vastlopen en waar wachttijden ontstaan. De belangrijkste knelpunten zitten op de schakels van de zorgketen, wanneer patiënten doorverwezen worden van de huisarts naar de basis GGZ, van basis GGZ naar specialistische GGZ moeten of vanuit de GGZ weer naar huis.

Succesfactoren
Uit deze eerste anderhalf jaar zijn, behalve knelpunten, ook succesfactoren voor regionale taskforces te benoemen. Zo helpt het als de partijen in de regio het gevoel hebben dat de wachttijden een gezamenlijk probleem zijn en dat ze met juiste mensen aan tafel zitten om het op te lossen. Ook is een actiegerichte houding van de mensen aan tafel bevorderlijk. De groep moet het idee hebben dat iedereen (binnen de eigen mogelijkheden) een steentje wil bijdragen aan de oplossingen. Tot slot is het van belang dat er vertrouwen is tussen de partijen aan tafel en waar nodig doorzettingsmacht. Zolang dit niet aanwezig is, kan er oneindig worden gepraat, maar komt er geen actie, aldus KPMG.