Taskforce en kostprijsonderzoek

15-10-2018

De taskforce ’de Juiste zorg op de Juiste plek’ is met een rapport gekomen waarbij het uitgangspunt is dat er urgente redenen voor echte verandering zijn.

‘De gezondheid van Nederlanders kan zo veel beter. De manier waarop we zorg organiseren is in het algemeen goed, maar kan zo veel beter. De essentie van ‘de Juiste zorg op de juiste plek’ is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Het onderliggend thema is: ‘van ziekte en zorg’ naar ‘gedrag en gezondheid.’
Lees hier het rapport.

De Nederlandse Zorgautoriteit start dit jaar in nauwe samenwerking met het veld een  kostprijsonderzoek in de GGZ en Forensische Zorg (FZ). Met de uitkomsten wil de NZa de tarieven van de GGZ en FZ per 2020 herijken.

Lees hier de aankondiging van de NZa.

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen en antwoorden over het kostprijsonderzoek.