Suïcidepreventie toolkit voor de GGZ: samen naar zo goed mogelijke zorg

03-11-2020


Er is mooi nieuws: 113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor GGZ-professionals. De toolkit helpt bij het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Doel is ondersteuning bij het contact en gesprek met patiënten. De behandelsuggesties in de toolkit zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn, de zorgstandaard met bijbehorende modules en interviews met experts. Niet elke behandelsuggestie past bij elke patiënt. Het gebruik maken van de behandelsuggesties blijft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de behandelend professional.

De suïcidepreventie toolkit wordt regelmatig geactualiseerd
De suïcidepreventie toolkit werd door 113 Zelfmoordpreventie gemaakt samen met experts uit de wetenschap, behandelaren en ervaringsdeskundigen, het geheel werd ondersteund door Alii. Zoals gezegd is deze eerste versie gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, de zorgstandaard met bijbehorende modules en interviews met experts. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en gebruikservaringen zullen gebruikt worden om de toolkit regelmatig te actualiseren.

Elk kwartaal komt een groep experts bijeen om  aanpassingen van de suïcidepreventie toolkit te bespreken. Wanneer er aanpassingen zijn worden deze door 113 Zelfmoordpreventie ook online weer beschikbaar gesteld. Op deze manier heeft iedere instelling en iedere behandelaar steeds de meest up-to-date versie beschikbaar.

De suïcidepreventie toolkit kan op maat gemaakt
Deze toolkit is handelingsgericht. Daarmee bedoelen we dat we streven naar een praktisch instrument dat je goed kan ondersteunen bij de behandeling van suïcidaliteit.

Als jouw instelling deze toolkit op maat wil laten maken voor de eigen organisatie, dan kun je contact opnemen met: k.vandenberg@113.nl.