Succesvolle conferentie P3NL over inkoop op kwaliteit in de GGZ

09-12-2015

P3NL sprak op 4 december met zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS over kwaliteitsnormen die de beroepsgroep van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hanteert voor kwalitatief verantwoorde psychologische zorg.

Op de bijeenkomst kwamen aan bod:

  • eisen aan de opleiding en de BIG-registratie,
  • de verenigingsregisters,
  • zorgstandaarden en richtlijnen,
  • gebruik van ROM,
  • visitatie
  • en de beroepscodes voor psychologen en pedagogen.

Met de conferentie hebben de beroepsverenigingen aangesloten bij P3NL laten zien dat er in het veld al heel veel normen zijn geformuleerd die de kwaliteit van beroepsbeoefening waarborgen en waarop beleidsmakers en verzekeraars kunnen vertrouwen bij hun zorginkoop.

Zorginkoop op kwaliteit is erg actueel door het verschijnen van de brief ‘ Kwaliteit loont’ van minister Schippers en de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut. Het ministerie van VWS benadrukte tijdens de conferentie dat de rol van dit statuut nadrukkelijker in het kwaliteitsbeleid van aanbieders een rol moet spelen.

Met deze conferentie is wel een gezamenlijk referentiebeeld ontstaan van de kwaliteitsinstrumenten van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Dit zal benut worden tijdens de gesprekken met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid vanaf 2017.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.