Succes huisartsen – voorbeeld voor psychologen?

08-10-2015

Peter van Drunen

Maandag werd bekend dat huisartsen erin geslaagd zijn belangrijke verbeteringen af te dwingen in de contractering door zorgverzekeraars. Kunnen psychologen hier ook iets aan hebben?

Het succes van de huisartsen komt voor een belangrijk deel op het conto van de Actiegroep ‘Het roer moet om’, onder leiding van onder andere oud-oprichter van Artsen zonder Grenzen Jacques de Milliano. Zij startten in maart een petitie tegen de marktwerking in de zorg en de toenemende macht van zorgverzekeraars. Binnen enkele maanden wisten zij de steun te verwerven van meer dan tweederde van alle huisartsen en bijna 19.000 sympathisanten.

Maandag werd het resultaat van de actie gepresenteerd: een akkoord tussen huisartsen, zorgverzekeraars en patiënten. In het akkoord wordt tegemoetgekomen aan de belangrijkste wensen van de huisartsen:

  • de bureaucratie in de zorg wordt sterk verminderd, onder andere bij het voorschrijven van geneesmiddelen en hulpmiddelen;
  • huisartsen krijgen een sterkere positie in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Er komt meer ruimte om gezamenlijk te onderhandelen, en verzekeraars gaan hun contracteereisen beter op elkaar afstemmen;
  • de kwaliteitseisen van de verschillende verzekeraars maken plaats voor één gezamenlijk te ontwikkelen kwaliteitssysteem.

Klik hier voor een animatie over de belangrijkste afspraken. De integrale afspraken zijn vastgelegd in een akkoord van 18 pagina’s, waarin heel concrete afspraken gemaakt over de uitwerking van deze drie punten. Zowel de actiegroep Het roer moet om als de huisartsenverenigingen, zorgverzekeraars en de minister hebben enthousiast gereageerd op het akkoord.

Ook voor psychologen?

In zijn reactie op het akkoord noemde voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het akkoord een goed voorbeeld voor andere sectoren in de zorg. Hij kondigt aan snel aan de slag te willen met andere beroepsgroepen, vooral in de eerstelijnszorg. Inmiddels heeft ZN een uitnodiging hiervoor gestuurd naar alle organisaties van beroepen die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg.

Karik van Berloo van zorgmakelaar Eldermans | Geerts ziet ook kansen voor psychologen: “Dit akkoord gaat specifiek over huisartsen, maar het opent ook mogelijkheden voor psychologen. Dat geldt in elk geval voor samen optrekken in onderhandelingen: het valt niet in te zien waarom één beroepsgroep dat wel zou mogen, en andere niet. Datzelfde geldt voor vermindering van administratieve lasten en uniformering van kwaliteitseisen. Maar voorwaarde is dan wel dat de beroepsgroep of samenwerkingsverband van psychologen met concrete voorstellen komt richting zorgverzekeraars.”

Meer informatie:

One thought on “Succes huisartsen – voorbeeld voor psychologen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.