Subsidies psychologische opleidingen: Minister negeert advies Capaciteitsorgaan

13-06-2014

Het aantal opleidingsplaatsen dat de Minister voor de psychologische opleidingen wil subsidiëren is fors lager dan het advies van het Capaciteitsorgaan. Voor de gz-opleiding blijft de gesubsidieerde instroom 500 plaatsen, in plaats van de 655 plaatsen die het Capaciteitsorgaan adviseerde. De capaciteit van de opleiding tot klinisch psycholoog gaat naar 140 plaatsen, 44 meer dan in 2014 maar 126 minder dan volgens het advies nodig is. Er komt ook subsidie voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog, vermoedelijk vanaf 2016. 

Dit blijkt uit een brief van de Minister aan  de Tweede Kamer. De capaciteit voor de opleiding tot psychotherapeut gaat omhoog naar 120 plaatsen, 59 meer dan in 2014. Geadviseerd was 295 plaatsen. Alleen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ houdt de Minister zich aan het advies. De capaciteit van deze opleiding wordt uitgebreid naar 87 plaatsen (+21).

Magere motivatie

Het besluit van de Minister is opmerkelijk omdat bij de vaststelling van opleidingssubsidies in de regel het advies van het Capaciteitsorgaan gevolgd wordt. Voor de medische specialistenopleidingen is dat ook dit jaar het geval, maar voor de psychologische opleidingen  slaat de Minister het advies in de wind. Ook in 2012, toen het Capaciteitsorgaan voor het eerst adviseerde over de psychologische beroepen, was dit al het geval.

Wat betreft de gz-psycholoog motiveert de Minister haar besluit door te wijze op het grote aantal ongesubsidieerde opleidingsplaatsen. Hierdoor zouden op korte termijn veel gz-psychologen beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Bovendien zou extra subsidie niet leiden tot vergroten van de opleidingscapaciteit, maar alleen tot verschuiving van de financiering.

Wat betreft de opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut is de argumentatie zo mogelijk nog magerder. De Minister schrijft dat zij “rekening houdt met de reële opleidingscapaciteit van zorginstellingen”, en met het feit dat “de huidige ontwikkelingen in de ggz-sector nog niet zijn uitgekristalliseerd”.

Positief nieuws: klinisch neuropsycholoog

Positief nieuws is dat de Minister aankondigt dat ze voornemens is om ook de opleiding tot klinisch neuropsycholoog te  gaan subsidiëren. Tot op heden viel deze opleiding als enige buiten de subsidieregeling. Overigens zal deze subsidiëring op zijn vroegst vanaf 2016 gaan gelden.

Reactie NVGzP

NVGzP-voorzitter en hoofdopleider Marc Verbraak is teleurgesteld over het besluit van de Minister: “Wij hadden als NVGzP juist gepleit voor uitbreiding van de opleidingssubsidies voor gz-psychologen, vanwege hun belangrijke plaats in de  nieuwe GGZ. En hoe de Minister met 140 plaatsen per jaar voldoende klinisch psychologen, denkt te kunnen opleiden is mij een raadsel.  Deze minister wil aan de ene kant het hoofdbehandelaarschap strikter regelen, en liefst voorbehouden aan specialisten. Daarvoor is de klinisch psycholoog onmisbaar. Aan de andere kant zorgt ze ervoor met dit soort besluiten dat er een tekort aan klinisch psychologen ontstaat. Het enige positieve is het besluit om ook de opleiding tot klinisch neuropsycholoog te gaan financieren”.

Klik hier voor de tekst van de brief van de Minister en hier voor het advies van het Capaciteitsorgaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.