Subsidie voor opleiding klinisch neuropsychologen

03-05-2015

Peter van Drunen

Met ingang van 2016 komt ook voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog subsidie beschikbaar. In totaal worden 20 plaatsen gesubsidieerd. Het aantal gesubsidieerde plaatsen voor de andere opleidingen is  gelijk aan het aantal plaatsen in 2015. Het aantal aanvragen is wederom veel hoger dan het aantal plaatsen waarvoor subsidie beschikbaar is.  

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog was tot dit jaar de enige waarvoor geen subsidie beschikbaar was. Na een intensieve lobby van de beroepsverenigingen en opleidingsinstellingen zegde de minister vorig jaar toe de KNP-opleiding met ingang van 2016 toe te voegen aan de lijst met subsidiabele opleidingen. Deze belofte heeft ze hiermee ingelost.

Voor de opleidingen tot gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn de aantallen subsidiabele opleidingsplaatsen gelijk aan die voor 2015. Voor de opleidingen tot gz-psycholoog en klinisch psycholoog ligt het aantal aangevraagde plaatsen veel hoger dan de beschikbare subsidiecapaciteit. De belangstelling voor de opleiding tot psychotherapeut lijkt daarentegen juist af te nemen.

  • gz-psycholoog: 500 plaatsen (766 aangevraagd)
  • psychotherapeut: 120 plaatsen (112 aangevraagd)
  • klinisch psycholoog: 140 plaatsen (190 aangevraagd)

De subsidies (formeel: ‘beschikbaarheidsbijdrage’) variëren tussen de ca. € 27.500 (gz-psycholoog) en ca. € 45.000 (psychotherapeut) per full-time opleidingsplaats per jaar. De definitieve bedragen voor 2016 zijn nog niet bekend.

De toewijzing van de subsidies gebeurt op voorstel van het TOP (Toewijzingsorgaan Opleidingsplaatsen). Aanvragen voor  2016 dienden voor 1 april jl. te worden ingediend bij het TOP.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.