Subsidie voor kosten transitie jeugdzorg

01-10-2014

Vanaf 1 oktober 2014 komt er een subsidie beschikbaar voor organisaties die jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoeren. De subsidie is bestemd voor dekking van bijzondere kosten die deze organisaties moeten maken door de transitie van de jeugdzorg.  

Organisaties kunnen subsidie aanvragen in de volgende gevallen :

  • Voor de onvermijdbare kosten die een organisatie moet maken om in 2015 een voorziening te kunnen voortzetten die continuïteit van zorg garandeert of continuïteit in de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering.
  • Voor de onvermijdbare kosten die een organisatie moet maken door langdurige verplichtingen die vóór 1 januari 2014 zijn aangegaan voor een voorziening die door een gemeente niet of in mindere mate ingekocht gaat worden.
  • Voor de kosten die een organisatie, die voor de bekostiging of bevoorschotting van een voorziening afhankelijk is van een groot aantal gemeenten, in 2015 moet maken om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, indien die bekostiging –  vanwege het grote aantal betrokken gemeenten – gedurende enige tijd op zich laat wachten.

Bron: GGz Connect

Klik hier voor nadere informatie

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.