Studiedag ‘De EPA-psycholoog in stelling’

16-09-2020

 

De zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA-zorg) bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. De psycholoog zou een belangrijke rol kunnen én moeten spelen in dit veranderingsproces en een centrale rol innemen in de afstemming tussen de verschillende disciplines. De NVGzP, VGCt, de VEN en het NIP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt. Daarom organiseren wij gezamenlijk deze studiedag op 8 oktober.

Op deze studiedag analyseren we de rol die we als psychologen in de EPA-zorg nu hebben en hoe we onszelf beter in stelling kunnen brengen. Bovendien zullen we op basis van de antwoorden die we op deze dag formuleren, een paper schrijven waarin we een advies geven over hoe binnen de instellingen beter gebruik te maken van psychologen. Op termijn leidt dat tot betere zorg voor EPA-patiënten. Deelnemers kunnen dit rapport gebruiken om binnen hun organisatie meer bewustzijn te creëren voor de kracht van de psycholoog en om de positie van de psycholoog te verbeteren.

Meld je aan via deze link.

Meer informatie vind je hier.